เปลี่ยนขยะเศษอาหารของท่านเป็นพลังไฟฟ้าใช้ในองค์กรของท่าน

เราทำอะไรบ้าง?

เราสามารถออกแบบระบบจากขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ โดยใช้เศษอาหาร พืช ผักมาเป็นพลังงาน

ผสานเทคโนโลยี

เราใช้เทคโนโลยีชาวบ้านผสานกับเทคโนโลยี่ทันสมัยที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด

ออกแบบให้เหมะสม

ออกแบบระบบตามสภาพสถานที่ติดตั้ง พร้อมการอบรมการใช้งานให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

ง่ายและปลอดภัย

เราออกแบบให้ใช้ง่าย ที่ไม่มีขั้นตอนยุ่งยากด้วยระบบออโต้เมชั่น สำหรับรุ่นที่สูงกว่า